Rozhovor pro www.behejsrdcem.cz - Jiří Dostal: „Neřešte prahy, čísla. Příroda je taky neřeší“

Co vidíš v současné době jako největší přetrvávající “sportovní” mýtus?

Mýtů je hodně a nevím, který bych nazval největší. Možná zmíním dva až tři. Vezmu to dle věku.

Za prvé není možné a dokonce si myslím, že je vysoce neetické určovat jestli dítě má vlohy pro ten který sport na základě nějakých jednorázových vyšetření či jednoduchých měření a pak doporučovat co mají dělat za sport. Nejen, že jde o tak multifaktoriální záležitost, že prostě predikce neexistuje, ale poškozuje se tím nejen dítě ale i jeho okolí.

Za druhé genetika – vím, že se nyní nabízí možnosti vyšetření od dětí po vrcholový sport, jaký je genetický profil a predispozice k vytrvalostním a rychlostním sportům. Omlouvám se, ale můj odborný názor je, že to je totální nesmysl a tahání peněz z důvěřivých lidí. Nemůže to za stavu současného vědeckého poznání fungovat a nefunguje. Jestli to trvalo 40 let pochopit laktát (a ještě si nejsem jist, že ho chápeme dobře), tak tady máme nejméně dalších 50 let, než budeme schopni validně použít genetiku k predikci výkonů.

Za třetí – trénovatelnost aerobní kapacity – VO2 max. Stále se setkáváme s názorem, že to je z velké části vrozená věc. Samozřejmě, že predispozice hrají roli, ale správným tréninkem lze zvýšit VO2max prakticky u každého, kdo je schopen trénovat. Samozřejmě ne u nemocných, ale to je jiný příběh. A to jsme už zpátky u bodu jedna a dvě. Prostě neexistuje něco jako non-responder na trénink. To je jen trénink vedený tak, že nedochází ke změně. Stačí se podívat na základ celé tréninkové přípravy – všeobecný adaptační model. Tam je vysvětlení všeho, co na první pohled nedává smysl, nebo nefunguje.

Citujme jeden nejmenovaný status: “Nejvýznamějším zdrojem energie jsou cukry, které hrají rozhodující roli při intenzivní jízdě…” Co na to říct?

Co na to říct? Trvalo asi 40 let, než se vykořenil laktátový mýtus jako kyseliny mléčné co způsobuje bolest. Tak to máme se sacharidy ještě asi dalších 30 let, než se ujme správné pochopení tohoto tématu. Pravda také je, že se každý rok názor maličko upravuje a mění. Problém také je, že existují dva militantní tábory – “sacharidový” a “low carb”, které se navzájem neposlouchají. A přitom se ukazuje, že právě propojení a schopnost organismu využívat dynamicky oba zdroje jak v nízké, tak vysoké intenzitě – tzv. metabolická flexibilita je klíčovým faktorem pro úspěch, zejména u vytrvalostních sportů.Aby to bylo ještě složitější, tak někteří pochopili rychle komerční potenciál slova “metabolická flexibilita” a vyšetřují jí při 10 minutovém VO2max testu. Jenže to není z principu možné. Pokud chcete udělat správně metabolickou flexibilitu, tak se test i s přípravou nedá udělat pod dvě hodiny.

Celý text je publikován na webu behejsrdcem.com

Jiri Dostal