FYZIO1

Jak má vypadat můj strukturovaný trénink?

Chcete mít správně nastavené tréninkové intenzity? Vite jakou máte aerobní kapacitu (VO2max), zda je dostatečná pro Váš sportovní disciplínu a zda s ní umíte pracovat? Slyšeli jste, že existuje také VLaMax a k čemu je dobrý?

Jeden jediný test, který by vám na 100% odpověděl na vše neexistuje. Příslušný typ zátěže a protokolu zvolíme společně na začátku vyšetření. Umíme ho vybrat specificky dle daného sportu a způsobu, jakým si trénink řídíte (pocit, tepová frekvence, výkon). Abyste se mohli v programu lépe orientovat, uvádíme možné typy testů a jejich použití:

 • Test pro nastavení tréninkových zón: Průběh testu závisí na typu sportu, disciplíně, filosofii tréninku a dalších faktorech. Zóny jsou určeny přímo z odpovědi vašeho těla na zátěž.

 • VO2max: Snad nejznámější test, ale také jeden z nejhůře prováděných a interpretovaných. Přibližně 2/3 provedených VO2max testů je metodicky nesprávných a další jsou chybně interpretovány. U nás máte jistotu, že nedostane jen jedno číslo, ale také další souvislosti nutné k pochopení výstupů.

 • Fat Max test - vyšetření maximální úrovně práce s tuky: Vhodné zejména pro vytrvalostní disciplíny s délkou zátěže nad 1-2 hodiny. Určí zóny v dolní části intenzit včetně hodnot FatMax pro programy periodizované nutrice nebo low carb trénink.

 • Test kinetiky O2 u sprintu: Vhodné pro intervalové výkony do maxima v trvání 15-30 sec (hokej, rugby, bojové sporty). Ukáže schopnost práce svalů s kyslíkem a rychlost regenerace.

Testy se provádí na různých trenažérech se spiroergometrií a testy jsou co nejvíce sportovně specifické. Nejde o lékařské zdravotní testy.

V případě, že je Vám více než 40 let nebo máte rizikové faktory, je nutno provést ještě před tím vyšetření sportovním lékařem.

Délka vyšetření - 2 hodiny

Cena 5 000,- Kč

 

FYZIO2

Jaká je moje fyziologická limitace?

Znalost a aktivní práce s fyziologickou limitací výkonu je základem přípravy profesionála. Nyní jsme připravili možnost poprvé využít stejné metodiky pro amatérské sportovce.

 Existuje několik základních limitací a jejich podtypů v závislosti na typu potřebného výkonu:

 • dechová limitace - nedostatečná ventilace. A to ať už se jedná o dodávku kyslíku ke svalu nebo vydýchávání oxidu uhličitého z organismu.

 • oběhová limitace - nízká hodnota srdečního výdeje a total hemoglobin mass. (Je častou limitací u vytrvalostních sportů.)

 • metabolická limitace - špatný poměr mezi metabolismem tuků a sacharidů.

 • ekonomika práce - vyšší spotřeba energie při výkonu. (Zejména u vytrvalostních disciplín se jedná o klíčový parametr).

Tento typ vyšetření je určen pro “hardcore” hobby sportovce zejména z oblasti cyklistiky, triatlonu, běhu, běžeckého lyžování či sportovce, kteří chtějí zažít a zjistit to, co používají profi stáje ve World Tour či triatlonisté v přípravě na Konu.

Test předpokládá systematickou přípravu, tak aby bylo možné výsledky implementovat do následného tréninkového plánu.Používá se několik metodik a ta konkrétní se vždy vybere společně se sportovcem nebo s jeho trenérem na začátku vyšetření.

 Testy se provádí na různých trenažérech se spiroergometrií a jsou co nejvíce specifické pro daný sport.

V případě, že je Vám více než 40 let nebo máte rizikové faktory, je nutno provést ještě před tím vyšetření tělovýchovným lékařem.

Délka vyšetření - 4 hodiny

Cena 10 000,- Kč

 
 
 

THbMass - total hemoglobin mass

Kolik litrů krve mám?

Přelomové vyšetření pro vytrvalostní sporty. Celkové množství hemoglobinu a objem krve jsou nejsilnějšími prediktory a limitací výkonu. Jsme jediné pracoviště v ČR, které ve spolupráci s odborníky z univerzity v Bayreuthu, zavedlo tuto metodu do praxe.

Používá se při monitoraci efektu vysokohorské a hypoxické přípravy. Při identifikaci talentů pro vytrvalostní disciplíny. Při práci s top sportovci a při monitoraci jejich tréninku. Při monitoraci návratu do tréninkového procesu po dlouhé přestávce.

Vyšetření se provádí v klidu, bez zátěže. Dýcháním speciální směsi plynů, která označí červené krvinky. Ty pak měříme laboratorními metodami. Vyšetření je fyzicky nenáročné, ale může po něm být 24 hodin mírně snížená výkonnost. Vyšetření se často na začátku kombinuje s testem FYZIO2. Následné testy se již dělají samostatně.

Délka vyšetření: 1 hodina

Cena: 5 000 Kč 

 

CAL - Klidová kalorimetrie

Nejsem náhodou v šetřícím módu?

Klidová kalorimetrie určí základní (bazální) metabolismus a složení metabolismu tuků a sacharidů jako zdrojů pro produkci energie v klidu.

 Provádí se v klidových podmínkách vždy po ránu. Je doplněno o bioimpedanční metodu vyšetření složení těla profesionálním přístrojem Biacorpus. Před vyšetřením je nutná příprava a režimní opatření, aby byl test validní. Test se často kombinuje s některým z nutričních programů.

Test je určen zejména pro:

 • osoby s cílem změny složení těla, redukce váhy či naopak její zvýšení

 • sportovce se syndromem relativní energetické nedostatečnosti či poruchou příjmu potravy

 • osoby s chronickým stresovým syndromem

Délka vyšetření  1 hodina

Cena: 2 500 Kč

 
 

FRT - Funkční respirační trénink

Chci odstranit dechovou limitaci

Metoda systematické tréninkové práce s dechovým systémem, kterou jsme vyvinuli na našem pracovišti ve spolupráci s odborníky z univerzity ETH z Zurichu metodu, vede k odstranění dechové limitace. Ta je jednou z nejčastějších limitací zejména pro tempové a vytrvalostní sporty. Metoda je vhodná i pro sportovce s diagnózou astmatu, u kterých může být efekt velmi výrazný.

Tréninku často předchází jedno z diagnostických vyšetření ve sportovní fyziologii nebo zdravotní test. Nicméně v některých případech to není nutné. Jsme schopni udělat diagnózu dechové limitace na základě vyšetření z jiných pracovišť a během první hodiny tréninku.

Délka jednoho tréninku - 1 hodina

 

POWER - silové a rychlostní schopnosti

Chci posilovnu využít na 100%

Vyšetření a následný program využívané profesionálními trenéry pro efektivnější přínos silového tréninku do kondice. Provádí́ se v silové laboratoři s využitím lineárního polohového snímače (GymAware).

Pomocí testu vytvoříme individuální silově-rychlostní profil, a tak lépe rozvineme konkrétní silné stránky nebo limitace v oblasti celkové kapacity nervosvalového systému, koordinace pohybu a dalších biomechanických faktorů ovlivňujících sportovní výkon.

Výsledkem je individualizovaný program pro optimalizaci tréninku síly s objektivizací dle mnoha měřitelných parametrů:

 • Force-velocity profile – poměr mezi sílou a rychlostí u silových a balistických cvičení

 • Mean/peak velocity, force, power – průměrná a maximální dosažená hodnota rychlosti, síly a dynamické síly v různých zátěžích

 • 1RM prediction – predikce maximální zvládnutelné váhy na jedno opakování u silových cviků bez nutnosti vystavení sportovce reálné maximální zátěži

 • Zátěž s maximální projekcí dynamické síly, výška a video analýza výskoku

Délka vyšetřeni - 1-2 hod

Cena: 2 500 Kč

781A3417.jpg
781A3653.jpg
17191843_1413588652013194_7397558449223669921_o.jpg
I když je u nás často fronta rádi najdeme čas i pro Vás. 
#made4sport #duklabrnosprint #cycling #physiology
781A2882.jpg